Otevřený dopis Pavla Štingla ministru kultury

Česko a strach – Vysílání Stanice Bubny

21. 6. v 18:00
Metronom Festival – podcast stage, Výstaviště Praha-Holešovice

Veřejná diskuse Památníku ticha

Politika je spojená s emocemi, neměla by ale být postavená jen na nich.

Stejně jako v minulosti i dnes totiž vidíme, jak tragické důsledky může mít, když se politici dostanou do role obchodníků se strachem.

Umíme spolu ještě vést dialog?

Jak se nenechat ovládnout předsudky?

Hosté diskuse:
Petra Procházková, novinářka a reportérka z Deníku N
Tomáš Koblížek z Filosofického ústavu AV ČR se věnuje svobodě slova, cenzuře i hate speech
Fatima Rahimi, novinářka a reportérka z Deníku Referendum

Moderuje: Michael Rozsypal

Dramaturgie: Tereza Žižková