Otevřený dopis Pavla Štingla ministru kultury

2014 – rok Brány nenávratna