Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Stalo se

2022

Vzpomínka na BIIb
12. 7. 2022, 19.00

Památník ticha již po třetí připomněl likvidaci tzv. Terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau.

Opět jsme připravili důstojný pietní koncert, opět ve Veletržním paláci, na místě paměti, kde měly židovské deportace svůj počátek.

Vzpomínkové setkání zahájil první místopředseda Senátu PČR Jiří Růžička. 
Jan Bumba
, který večerem provázel, uvedl příspěvky z Vysílání Stanice Bubny k tématům, jež zazněla na nádraží Bubny v průběhu jara tohoto roku, který stále více prokazuje, že historie a současnost jsou jedním společným dialogem.
Následně Eva Erbenová zavzpomínala na počátky své válečné anabáze spojené s místem paměti.

Exkluzivním hostem večera byla mezzosopranistka Dagmar Pecková, která vystoupila s repertoárem Biblických písní Antonína Dvořáka.

Biblické písně si pro pietní koncert vybrala Dagmar Pecková sama osobně.
„Je naší povinností neustále připomínat osudy lidí, kteří se jen díky svému původu stali obětmi tzv. konečného řešení. Tato kolektivní vina je neomluvitelná a věčná. Nikdy nesmíme zapomenout na oběti nacismu, ale také poválečný odsun Němců – krvavou pomstu na mnohdy stejně nevinných lidech, jako byly oběti válečné. Stejně tak musíme zabránit šíření jakékoli formy nacionalismu dnešní doby. Žijeme konečně ve svobodné zemi a musíme udělat vše pro to, aby to tak zůstalo. Ať v tento den zazní Biblické písně Antonína Dvořáka. Pokorné prosby a volání k Bohu. Jeden z nejúchvatnějších darů Dvořákovy umělecké inspirace. Protože jen Bůh a naše víra v něj nám dává naději věcí příštích,“ říká ke své volbě repertoáru Dagmar Pecková. Tu na koncertě doprovodil pianista Karel Vrtiška.

„Památník ticha děkuje všem návštěvníkům za podporu, kterou svou bohatou účastí projevili právě této letní vzpomínce na události dávné, ale závažné. Autorský tým zde otevřel téma k paralelám a důležitým rysům událostí nedávných a probíhajících.
Je skvělé, že tento komunikační experiment s paralelami historických událostí byl tak dobře navštíven.
Malá dvorana Veletržního paláce byla pro letošní letní koncert malá.
Za Památník ticha Pavel Štingl

Zájemci o dodatečné zhlédnutí výběrů z veřejných diskusí Vysílání Stanice Bubny, které jsme nabídli v úvodu pietního koncertu, se mohou na oba zkrácené sestřihy podívat zde:

Pietní setkání se koná pod záštitou ministra kultury Martina Baxy.


Bubenská nádražní hala se na několik dní proměnila v architektonické studio, vysílací stanici, divadelní scénu a po celé dny navíc byla součástí Máme otevřeno a na trase festivalu Open House Praha.


Během této doby jsme na bubenském nádraží a ve výstavě Nový Světový pořádek v Karolinu přivítali 1200 návštěvníků.

V rámci již tradiční jarní akce Prahy 7 Máme otevřeno byly na nádraží Bubny prezentovány dvě divadelní inscenace, které jsou v různých stádiích vzniku.

Literárně divadelní pásmo Slova zní zpoza zdí navazuje na stálou spolupráci Gymnázia Přírodní škola a Památníku ticha. Studenti školy pod vedením ředitele Františka Tichého uvedli několik fragmentů ze svého divadelního o koncertního repertoáru. Vše doprovodily citace z knih vydaných přírodní školou.

Noc vlaků přinesla do bubenské nádražní haly pozoruhodné setkání s divadelní reflexí prožité vzpomínky režisérky Evy Blechové na její osobní účast z někdejšího putování do Londýna s tzv. Wintonovými dětmi, mezi nimiž byla také její teta. Čtená zkouška Divadelní vzpomínky na putování Evropou roku 2009 s dvěma desítkami „dětí“ pokročilého věku, několika desítkami novinářů z celé Evropy a sérií historických lokomotiv, byla slibným zárodkem inscenace o ne zcela jednoduchém odkazu velkých příběhů války dalším generacím.


Komentovaná prohlídka prostor nádraží Bubny
22. 5.

Komentované prohlídky proběhly v rámci festivalů Open House Praha a Máme otevřeno.


Noc vlaků
21. 5.

Základní obsazení: Hana Frejková, Přemysl Rut, René Levínský, Hana Malaníková, Bára Hančilová, Tomáš Kout ad.

Scénické čtení divadelní hry Evy Blechové o cestě Wintonových dětí, která vznikla v dílně Autor v domě A studia Rubín, se uskutečnilo v rámci festivalu Máme otevřeno.

Hra Evy Blechové vychází ze skutečných událostí a dokumentů. S nadhledem a vtipem nastiňuje problematiku druhé i třetí generace, rozvíjí téma pozdní lásky a rodinných vztahů a vyrovnává se s absurditou a sentimentalitou slavné historické události, která přitahuje média.


Slova zní zpoza zdí… Večer věnovaný odkazu terezínských dětí
20. 5.

Ani v tíživých podmínkách terezínského ghetta a hrozících transportů na východ děti a mladí lidé nepřestávali tvořit a žít.

Jak jejich texty a životní příběhy inspirují? A co mohou dát dnešním mladým lidem? V tematickém večeru zazněly zhudebněné verze terezínských básní, úryvky z tajně vydávaných časopisů, ale i knih Františka Tichého Transport za věčnost a Labyrint nedokončených setkání. To vše v podání studentů a učitelů Gymnázia Přírodní škola, kteří se tématu věnují více než 12 let.

Inscenace proběhla v rámci již tradiční jarní akce Prahy 7 Máme otevřeno.


QUO VADIS, Bubny… ?
18. 5.

Ve středu 18. května po 18. hodině zahájil Památník ticha svou účast na festivalu Open House veřejnou diskusí o koordinaci veřejného prostoru v okolí nádraží Bubny. Architekti ARN STUDIA představili koncepci budoucího veřejného prostoru mezi nádražním peronem a budoucím kolejovým tělesem rychlodráhy na Kladno. Architekt Michal Bartošek pohovořili o procesu dokončování Metropolitního plánu a jeho perspektivách pro změny kvality vnímání a obývání města.

„Pro mne je celý záměr tohoto památníku hlavně vzpomínkou na Prahu v jejích významných časech na konci třicátých let, kdy byla kosmopolitním kulturním městem, mluvila různými jazyky a její architektura byla na světové úrovni.
Ing. Arch. Michal Bartošek, kancelář rozvoje městských čtvrtí – IPR Praha

„Je povzbudivé být aktivním účastníkem proměny největšího pražského brownfieldu, který byl poslední desítky let ostudou města. Nyní se vše začíná před očima dávat do pohybu. Velkou snahou realizačního týmu budoucího místa paměti je srovnat harmonogramy všech těchto plánů tak, aby stavební aktivity proběhly ve společném období. Když vše půjde dobře, pak se tento úsek trati, včetně revitalizace starého nádraží, otevře veřejnosti v nové podobě už v roce 2024.
Památník ticha svým dialogem s plánováním města nabízí nově řešeným místům jejich příběhy a obsah spojený s kulturní identitou Prahy.“
Pavel Štingl, ředitel Památníku ticha 

Dočkali jsme se doby, kdy největší evropský brownfield vnitřního města nastupuje cestu poměny. Jsme její součástí. 

Lenka Burgerová, radní pro územní rozvoj Prahy 7, v souvislosti s vyhlášením vítězného záměru pro novou budovu pražské filharmonie pohovořila o aktuálním stavu přijetí nové územní studie Bubny-Zátory a o budoucích komunikačních osách, jež spojí Památník ticha s nábřežím.
Vyvrcholení veřejné soutěže Vltavské filharmonie je velkým kulturním zhodnocením blízkého okolí nádraží Bubny. Dává novou perspektivu kulturnímu růstu Vltavského meandru i místu paměti Památníku ticha.

Více informací k soutěži na budovu pražské filharmonie, včetně fotografií, naleznete ZDE.


Vernisáž výstavy Nový světový pořádek
16. 5. 2022

Slavnostní zahájení multimediální výstavy Nový světový pořádek proběhlo v pražském Karolinu – místě, které nebylo zvoleno náhodně; centra pro hodnocení rasové kvality sídlila převážně v budovách nacisty zabrané české Univerzity Karlovy a jejích vědeckých ústavech.


Vzpomínka na BIIb
8. 3. 2022

Historická paralela s nacistickou propagandou, která předcházela mnichovskému selhání západní diplomacie ustupující Hitlerovi v roce 1938, je vážným stigmatem počátku roku 2022.

Sedmiminutový dokument nejdete zde a na facebookovém profilu Památníku ticha.Nabízí komorní koncert inscenovaný na perónu nádraží Bubny, jehož aranž spojuje několik kulturních aktivit na místě paměti. Dva chasidské tance Zikmunda Schula a fragment preludia ze třetí suity C dur Johanna Sebastiana Bacha v podání violoncellisty Michala Kaňky a houslisty Jana Schulmeistera.

pozadí hudebního vystoupení zasazeného do současného železničního provozu ožívá staré nádraží divadelní zkouškou, kdy studenti Gymnázia Přírodní škola připravují v odjezdové hale inscenaci na motivy autentického vzpomínkového textu Petra Ginze, básníka, výtvarníka a redaktora dětského časopisu z Terezína s názvem Vedem.

Spolu s hudebníky v dokumentu hostují na peronu nádraží Bubny výtvarníci, kteří vytvářejí unikátní tematické graffiti inspirované vzpomínkami Dity Krausové. To navrhli a pro galerii Památníku ticha na scénickou plochu nasprejovali studenti Přírodní školy Prokop Císler, Ondřej Fábra, Ondřej Martínek a Marek Mošnička.


Stručně o Wannsee
20. 1. 2022

Diskusní setkáni Stručně o Wannsee bylo vzpomínkou na “rutinní pracovní schůzku” patnácti příslušníků SS ohledně logistiky konečného řešení židovské otázky. 

Pro 20. leden 2022 jsme nabídli vybraným hostům dvě univerzální otázky:
Co je pro Vás zásadním odkazem konference ve Wannsee?
Co nám její průběh, výsledek a podstata mohou sdělit pro pochopení současné situace globalizovaného světa?

Pozvání přijali:
Petr Fischer, Fedor Gál, Pavel Kosatík, Petr Koura, Petr Pithart, Jakub Rákosník, Karol Sidon, Jakub Szantó

Záznam můžete sledovat zde.

Těší nás, že všichni zúčastnění považovali za čest zde vystoupit a vyhodnotili sedmiminutový formát příspěvků jako vhodný k rozbití schématu akcí podobného charakteru.

K celé události vznikl sborník příspěvků, který je momentálně v tisku.


2021

Světlo pro vítězství / první chanukové světlo
28. 11. 2021

Již tradiční zahájení židovského vysokého svátku světel a setkání širokého spektra pražských kulturních okruhů, pro které je chanuka významným symbolem v ročním kalendáriu.

Hudební vystoupení akordeonisty Michala Šmída. Za návrh nového svícnu děkujeme Davidu Vávrovi.


Bubnování pro Bubny 2021
16. 10. 2021​

Tradiční veřejný happening s vážným podtextem opětovně připomenul první židovský transport vypravený z okupované Prahy před osmdesáti lety. Již posedmé jsme společným úsilím rušili nepatřičné ticho pasivního přihlížení událostem, které se neměly stát.

Na venkovním pódium před nádražím Bubny vystoupili Tam Tam Batucada, Jiří Stivín, akci moderovala Bára Hrzánová.

Podzimní cyklus k 80. výročí počátků židovských transportů z Prahy byl obohacen k letošnímu – již sedmému Bubnování pro Bubny také o koncert. Vystoupili studenti z Gymnázia Přírodní škola, Jiří Stivín a Robert Hugo. Vrcholem hudebního programu byla zkrácená reflexe skladby Steva Reicha „Different Trains”, kterou v nádražní hale zahrál mladý pianista Denis Szalbot.


Vernisáž výstavy Pavla Diase: Torzo – vzpomínky pro budoucnost
Dům U Černé Matky Boží, nádraží Bubny
13. 10. 2021 – 13. 2. 2022

Expozice dosud nezveřejněných snímků třicetiletého svědectví návratů na stigmatizovaná místa spojená s příběhy šoa jako unikátní vzpomínka na nedávno zesnulého fotografa, ale také zamyšlení nad současným přístupem k tématu, se kterým pracujeme. Výstava ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.


Invisible I. / Hannah
6. 10. 2021

Autobiografické představení o nevšední herečce a zpěvačce Haně Frejkové jako archeologie osobní minulosti v režii Miřenky Čechové a produkci Tantehorse.


Předremiéry filmu Zpráva
5.–16. 10. 2021

Památník ticha připravil k zahájení distribuce nového hraného filmu o útěku Vrby a Wezlera z Osvětimi experimentální uvedení snímku pro školy. Režisér Bebjak se rozhodl novým filmem s dramatickým příběhem šoa oslovit především mladou generaci. Cyklus projekcí otevřel tvůrčí diskusi k tomu, jak dnes podobné příběhy nabídnout především mladé generaci.
John Hannah, který přijel do Prahy na premiéru filmu Zpráva, se stál zároveň prvním návštěvníkem Diasovy výstavy.


Nádraží Bubny – alternativní scéna Světa knihy
22.–25. 9. 2021


Ondřej Kundra: Vendulka – Flight to Freedom
22. 9. 2021

Uvedení anglického překladu knihy Vendulka, cesta za svobodou…

Noc poezie a hudby
24. 9. 2021

Představení textů běloruských zakázaných básníků, adaptovaných do moderní hudby.

Koncert: Razbitaje serca pacana

David Vaughan / Tomáš a Martin Welsovi: „Sancta Familia“ – 25. 9. 2021

Autorská prezentace knižní vzpomínky na rodinu architekta Welse s návaznou literární procházkou Zdeňka Lukeše okolím nádraží Bubny.

K 80. výročí židovských deportací spojily na podzim 2021 paměťové instituce příběhů šoa své aktivity do společné nabídky pro veřejnost.
Program organizovaly: Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín, Památník ticha, Terezínská iniciativa, Institut Terezínské iniciativy, Federace židovských obcí, Židovská obec Praha, Nadační fond obětem holocaustu, Věčná naděje, Opera Národního divadla a Uměleckoprůmyslové museum v Praze.CESTA – koncert Ivy Bittové
12. 7. 2021

Velká dvorana Veletržního paláce 

Koncertní meditace Ivy Bittové věnovaná vzpomínce na definitivní likvidaci tzv. Terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau.


Máme otevřeno 2021
18. – 20. 6. 2021

Křest knih autorů: Jaroslava Čvančary, Vlastislava Janíka a Václava Vlka.
Minikoncert: Taxmeni.

Zpřístupnění vnitřních prostor nádraží Bubny pro veřejnost.


Revernisáž – Obrazy a hlasy Bubnů
15. 6. 2021

Vrstvy paměti – venkovní expozice fotografií a soch v ose kolejiště doplněná novými obrazy největšího pražského brownfieldu.

Nové obrazy Památníku ticha: archivní fotografie ze sbírky Jaroslava Čvančary a rodiny novináře Milana Weinera / Stigmatizovaná místa Evropy II – fotografie Karla Cudlína, Richarda Homoly a Pavla Diase / Druhý život Vendulky V. – fotografie Jana Lukase s texty Ondřeje Kundry.

Koncert: Trombenik.


Album G.T. – Cesta do Terezína
3. 6. 2021

Projektový den Památníku ticha pro studenty Přírodní školy po stopách Alba G.T. s pamětnicí Bohunkou Havránkovou a historiky Židovského muzea v Praze, Památníku Terezín a Paměti národa.

Z akce vzniká dokumentární film.


Vzpomínka na BIIb
8. 3. 2021

V rámci tradiční pietní akce věnované vzpomínce na terezínský rodinný tábor byl navázán hudební telemost mezi nádražím Bubny a Ministerstvem zahraničních věcí v Praze.
Úvod patřil minikoncertu z nádraží Bubny, který byl připraven ve spolupráci s mezzosopranistkou Editou Adlerovou (Wiegala (ukolébavka) od Ilse Weberové) a profesory a studenty z gymnázia Přírodní škola (parafráze na blues Jaroslava Ježka Svět naruby nazvaná Kufr naruby, Skladba Adagio z Houslové sonáty Viktora Ullmanna, báseň Františka Basse – Zahrada).

Svíce za zesnulé se následně symbolicky rozzářily před Černínským palácem i na místě paměti bývalého vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Birkenau.

Navigace