Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

2016 – rok počátku veřejného dialogu