Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

2017 – rok intervencí do veřejného prostoru