Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

2018 – rok proti rasismu ve sportu