Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

2020 – rok covidu a vzpomínání bez návštěvníků