Otevřený dopis Pavla Štingla ministru kultury

Album G.T.

5. 10. – 6. 11. 2022
Nádraží Bubny

První představení kolekce fotografií z ghetta Terezín, nalezených v pozůstalosti novináře Milana Weinera, proběhlo na místě paměti – nádraží Bubny, odkud bylo během druhé světové války deportováno na pět desítek tisíc obyvatel Prahy židovského původu do ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů.

Čtyřicet jedna snímků pořízených v letech 1942–1944 ukázalo stylizované portréty obyvatel i skrytě pořízené záběry života v ghettu. Jejich prvnímu uvedení předcházela identifikace portrétovaných. Přinesla nové velké příběhy minulého století. Jejich odhalování otevřelo nový prožitek, jenž jsme nabídli veřejnosti.

Pro školy probíhaly lektorované prohlídky zakončené dialogem se starými fotografiemi ve Studiu Alba G.T.
Lektorovaný program pro školy

Akce se konala pod záštitou ministra kultury Martina Baxy.