Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Album G.T.

od 4. 10. 2022
Nádraží Bubny

První představení kolekce fotografií z ghetta Terezín, nalezených v pozůstalosti novináře Milana Weinera, proběhne na místě paměti – nádraží Bubny, odkud bylo během druhé světové války deportováno na pět desítek tisíc obyvatel Prahy židovského původu do ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů.

Čtyřicet jedna snímků pořízených v letech 1942–1944 přináší stylizované portréty obyvatel i skrytě pořízené záběry života v ghettu.