Otevřený dopis Pavla Štingla ministru kultury

Bubnování pro Bubny
16. 10. 2022 v 17:00

Bubnování proti tichu mlčící většiny k výročí prvního židovského transportu se letos snad už konečně rozeznělo také proti tiché nehybnosti širokého okolí nádraží Bubny.

Už řadu let slibujeme, že brzo zahájíme přestavbu Památníku ticha, a nechce se nám již víc slibovat naprázdno. Letos však krátce před Bubnováním přišla tisková zpráva Ministerstva kultury ČR o novém rozpočtu, kde náš projekt hraje významnou roli.
Správa železnic má již v přípravě přestavbu celého historického kolejiště. Všechno se dává do pohybu, a tak doufejme, že příští rok budeme bubnováním podporovat rachot strojů a míchaček.

Památník ticha vstoupil do dialogu s urbanisty širokého okolí. Usilujeme o to, aby příští město, jež vyroste ze stávajícího „Smetiště dějin“, jak decentně okolní brownfield nazýváme, přijalo něco z identity Prahy. A že si jí bude vážit více než oba totalitní režimy minulého století. I to je role budoucího místa paměti, jež leží na hranici města minulého a budoucího.

Veřejná diskuse o vývoji veřejného prostoru v okolí nádraží Bubny proběhla v odjezdové hale 11. října, její záznam můžete sledovat ZDE.