Koncert pro BIIb • 11. 7. ve 20:00 • Jízdárna Pražského hradu • rezervace zde

Děvčata z pokoje 28

Nádraží Bubny

Věková adresa: 8. a 9. třídu ZŠ

Délka trvání: 70–80 minut
Vazba na RVP:
D-9-7-04 – na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv

Koncept historické gramotnosti: vztah k minulosti, dobové perspektivy

Badatelská dovednost: interpretujeme pramen, vytváříme hypotézu

Více informací: vachkova@pamatnikticha.cz
Rezervace: rezervace@pamatnikticha.cz

Foto z Alba G.T., dům – heim L410.

Žáci ve dvojicích a větších skupinách společně pracují s výňatky z deníků, literárních prací a dalších materiálů a propojují je se vzpomínkami pamětníků. Zpřesňují své představy o životě v terezínském ghettu. Na závěr společně vytvoří stylizovaný obraz představující obyvatelky pokoje 28 v dívčím domově L410.

Na program může navázat krátká komentovaná vycházka okolím bubenského nádraží.