Otevřený dopis Pavla Štingla ministru kultury

Dramatická dílna
Od svědectví
k podobenství

22. 4. v 14:00
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Divadelní dílna pořádaná Památníkem Ticha v rámci projektu Od svědectví k podobenství, prezentovaného na Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání v prostorách DOXu .

Divadelní dílna je určena pro lektory a pedagogické pracovníky 2. a 3. stupně.

Možnosti prostoru jsou omezené, rezervujte si proto, prosím, místo včas na: rezervace@bubny.org.

Lektorky ze spolku TisíciHRAn Vás provedou možnými cestami, jak zapojit dramatickou výchovu do výuky a kreativně zpracovat velké příběhy 20. století týkající se druhé světové války, především pak tématu holokaustu a rasové diskriminace.

Dramatická cvičení jsou zaměřena na historický kontext, dramatizaci autentického příběhu, hru s postavou apod. Cílem dílny je obohatit učivo dějepisu a zapojit studenty do příběhů minulosti.

Divadelní dílna navazuje na seminář pořádaný 18. 4. 2023 v prostorách bývalého nádraží Bubny. Pokud jste předchozí seminář nestihli, nevadí, přijít můžete i tak.

Realizováno v rámci projektu reg. č. 213000052 financovaného z Národního plánu obnovy v období: 2023.