Otevřený dopis Pavla Štingla ministru kultury

Karel Cudlín
Baluty

Baluty byly již na počátku 20. století velkou dělnickou čtvrtí, velmi svéráznou a obávanou. Po začátku druhé světové války a okupaci Polska proměnili nacisté Baluty v židovské ghetto, všeobecně známější jako lodžské ghetto. Zde čekalo na dvě stě tisíc Židů na svoji smrt, v jakési podivné „přestupní stanici“ na cestě do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Byli izolováni jak fyzicky, tak mentálně. Od podzimu roku 1941 zde byli také Židé z pěti českých transportů. V ghettu vznikl v průběhu války naprosto jedinečný soubor fotografií Henryka Rosse, který zdejší útrpný život dokumentoval.

Přední český dokumentární fotograf Karel Cudlín (*1960) navštívil místo před patnácti lety a pořídil zde kolekci snímků propojující minulost a současnost. Nalézáme na nich Baluty stále svérázné, stále velmi izolované a stále se vyrovnávající se svojí pohnutou historií.