Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Komentovaná prohlídka výstavy Nový světový pořádek
25. 8. 2022 v 17.00

Několik dní před koncem výstavy proběhla její komentovaná prohlídka, kterou vedl kurátor Pavel Štingl.
Děkujeme za zájem a hojnou účast.