Otevřený dopis Pavla Štingla ministru kultury

Koncert pro vzpomínky a literární setkání
11. 5. 2023

Již tradičně uvádíme v době literárního festivalu Svět knihy na nádraží Bubny vybrané publikace spojené s příběhy místa paměti.

Letos se nám sešly knížky se společným jmenovatelem vzpomínek na životy–neživoty, které pro deportované pražské občany následovaly po procesu nazvaném deportace.

Uvedli jsme tituly čtyř sběratelů příběhů: Radka Gálise – Uvězněné duše, Jany Mirovské – „Jmenuji se Eva…“, Richarda Pachmana – Tylda, Franka Frištenského – Moje máma z Terezína.

Druhá a třetí generace rodin dotčených příběhy šoa má v současné době dveře železniční budovy, křižovatky velkých osudů dvacátého století, otevřeny dokořán. Památník ticha se snaží stále více zapojovat do společného vzpomínání ty, kteří považují za důležité aktivně připomínat vzpomínky spojené se svými rodiči a prarodiči.

Vzpomínali jsme uvedením nových knih, seznamovali se s potomky těch, kteří své vzpomínky proměnili v texty, a také jsme vzpomínali hudbou.

Melodie, s nimiž odcházeli občané Prahy přes nádraží Bubny za protektorátu, se pokusilo volně navodit hudební uskupení Vibrafonissimo ve složení Radek KramplLadislav Horák a Vít Švec.