Otevřený dopis Pavla Štingla ministru kultury

Konec pomíjivosti: vernisáž a dernisáž
11. 10. 2022