Koncert pro BIIb • 11. 7. ve 20:00 • Jízdárna Pražského hradu • rezervace zde

Kultura paměti jako svébytná kulturní disciplína
30. 1. 2024

Dne 30. ledna 2024 se z iniciativy Památníku ticha a s laskavým pozváním senátora Jiřího Oberfalzera sešli představitelé českých a moravských paměťových institucí k půldenní rozpravě o možnostech vzniku platformy pro rozvoj kultury paměti. Patronem setkání byl bývalý předseda Senátu Petr Pithart. Nová politická i společenská zadání, akcelerovaná současnou dezinformační válkou, nárůstem antisemitismu a xenofobie v mediálním prostoru, vyžadují aktivnější koordinaci vzpomínkových projektů a založení paměťové kultury jako svébytného žánru. Jsme na počátku cesty. Měli jsme být dříve.