Otevřený dopis Pavla Štingla ministru kultury

Muzeum škole – škola muzeu?
Pro muzejní pedagogy

25. 3. od 9:30
Nádraží Bubny

Památník ticha vzal pod svou ochranu aktivity pracovní skupiny pro školy a muzea při Komisi pro práci s veřejností a muzejní edukaci AMG. Díky tomu se bude 25. 3. 2024 konat v pořadí již dvanáctý praktický seminář Muzeum škole – škola muzeu? právě zde.

Má název Aktuální otázky edukace na místech paměti 20. století.

Seminář pořádá Památník ticha ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník a Komisí pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG (pracovní skupina pro spolupráci mezi muzeem a školou).

Program setkání:
9.30–10.00
Registrace účastníků

10.00–10.05 
Zahájení, úvodní slovo

10.05–10.50
Úvodní příspěvek: Aktuální otázky edukace na místech paměti 20. století (přednášející: Mgr. Zuzana Pavlovská, Ph.D., vedoucí Odboru pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze)

11.00–12.30
Chceme žít – deníky válečných uprchlíků. Praktická ochutnávka programu propojující minulost se současností. (MgA. Eva Kubelková, Památník Zámeček Pardubice)
Příběh s portrétem století. Představení vzdělávacího programu přímo na místě s metodicko-didaktickým rozborem. (Iva Vachková, Památník ticha)

12.30–14.00 Přestávka na občerstvení

14.00–15.30 
Chceme žít – deníky válečných uprchlíků. Praktická ochutnávka programu propojující minulost se současností. (MgA. Eva Kubelková, Památník Zámeček Pardubice)
Příběh s portrétem století. Představení vzdělávacího programu přímo na místě s metodicko-didaktickým rozborem. (Iva Vachková, Památník ticha)