Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Nádraží Bubny – alternativní scéna Světa knihy
22.–25. 9. 2021