Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Nový světový pořádek, Karolinum
Květen–srpen 2022