Otevřený dopis Pavla Štingla ministru kultury

Nový světový pořádek

17. 5. – 28. 8. 2022
Karolinum
Ovocný trh 560/5, Praha 1

Otevřeno denně: 10–18 hod., vstup zdarma

Scénář, kurátor: Pavel Štingl
Odborní poradci: Miloš Hořejš, Michal Šimůnek
Výstavní grafik: Jan Havel
Scénické zpracování: Michal Krejčík, Pavel Morávek
Edukační programy: Eliška Pekárková, Bohumil Melichar
Programová produkce: Věra Weinerová

Hlavní mediální partner: Česká televize
Finanční podpora: Ministerstvo kultury České republiky, hlavní město Praha

Partneři: Památník šoa Praha, Univerzita Karlova, Hrdličkovo muzeum člověka, Přírodovědecká fakulta, MČ Praha 7, Národní technické muzeum, Museum Montanelli, Památník Lidice, Židovské muzeum v Praze, Dox, Paměť národa, Post Bellum, Česká centra, Správa železnic, Institut Terezínské iniciativy, Google Maps

Výstava Památníku ticha přináší k 80. výročí útoku na Reinharda Heydricha dokumentární pohled na pozadí dalekosáhlých plánů zastupujícího říšského protektora. Praha se měla stát centrem pro plánování nového uspořádání evropského jihovýchodu. Základním kritériem změn na okupovaných územích byla rasová kvalita obyvatel a jejich využitelnost pro říši po vítězné válce. Dalekosáhlé plány pro nové uspořádání centrální říše, po připojení protektorátu Čechy a Morava a Generálního gouvernementu, obsahovaly vize, pro které byl holocaust „jen“ prologem v budoucím rozvržení euroasijského kontinentu

Centra pro hodnocení rasové kvality sídlila v Praze – převážně v budovách zabavených české Univerzitě Karlově. Ústavy pro hodnocení kvality obyvatel byly řízeny pseudovědeckými specialisty, jejichž vzdělání bylo na úrovni profesorských hodností. Praha se měla pro budoucnost stát říšským městem vědy… rasové vědy.