Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Od svědectví k podobenství

AKTUÁLNĚ
Od svědectví k podobenství – Divadelní přehlídka
6. 6. v 9:00 nádražní hala
Terezínské zvony a Křídový kříž
6. 6. v 17:30 nádražní hala
Divadlo Paměti národa – Divadelní přehlídka
8. 6. 16:00 nádražní hala

 

O PROJEKTU
Od svědectví k podobenství je již víceletým experimentem se vzděláváním pomocí tvůrčího bádání v minulosti. A také hledání současného dialogu, jenž tzv. „velké příběhy dvacátého století“ patřičně nabídne.

Na počátku je objev autentické látky – tedy archivní vzpomínka, dopis, paměti, případně i rodinná legenda. Její podstata je unikátní, velmi osobní, vypovídá o dramatu širší skupiny, případně utlačované menšiny či politické opozice v časech totalitních režimů.

Hlavním připomínaným i zkoumaným obdobím Památníku ticha je sice druhá světová válka, ale příběhy deportovaných pražských občanů židovského původu měly své epizody před válkou i po válce. Měly také své zkušenosti s pojmy, jako jsou propaganda, cenzura, rasová diskriminace, nacismus, rasismus…

Vzdělávací semináře, které pořádáme již pět let, nabízejí tvůrčí dílny směřující k tvůrčím aktivitám spojeným s hledáním cest pro uchopení příběhů minulosti do divadelního či filmového tvaru. Nabízíme lekce o vyhledávání patřičné látky, semináře o jejím zpracování pro scénář a přípravu realizace neprofesionálního divadla či filmu. Součástí tvůrčích setkávání jsou také rozbory již hotových děl, případně prezentace těch nejpodařenějších, vhodných k veřejnému uvedení.

Semináře jsou určeny primárně žákům a studentům druhých a třetích stupňů ZŠ, případně žákům ZUŠ. Pracujeme s tvůrčími skupinami „kantor a realizační kolektiv“. Připravujeme také motivační a realizační semináře pro pedagogy.

V průběhu let 2023–2025 by se občasné semináře měly proměnit v pravidelné tvůrčí dílny, které povedou ke stabilním vzdělávacím modulům budoucí stálé nabídky Památníku ticha po jeho přestavbě a otevření.


REALIZACE
18. 5. nádraží Bubny
Fotografický workshop

15. 5. nádražní hala
Výtvarný seminář pro školy

22. 4. 2023 DOX
V dramaturgicko-divadelní dílně se pomocí dramatických cvičení učitelé a další zájemci seznámili s postupy, jak zpracovat autentické příběhy minulosti a předat
je studentům a všem ostatním zájemcům.

18. 4. 2023 nádraží Bubny
Seminář pro pedagogy o hledání cest k uchopení příběhů minulosti do divadelního či filmového tvaru na místě paměti – nádraží Bubny.

13. 2. 2023 Činoherní klub
Divadelní představení Gymnázia Přírodní škola.

22. 10. 2022 nádraží Bubny
Divadelní představení spojené s projekcí filmu a výstavou.

21. 10. 2022 nádraží Bubny
Divadelní dílna a představení Gymnázia Přírodní škola.


Divadelní dílna a představení Gymnázia Přírodní škola. Společný projekt Památníku ticha a Památníku šoa Praha, který potrvá do června 2023.

Ukázku z představení, jeho záznam a diskusi najdete ve Filmotéce a na našem YouTube kanálu.

Kompletní informace o projektu najdete: ZDE

Projekt Od svědectví k podobenství, reg. č. 213000052, je financován z Národního plánu obnovy v období: 2023.