Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Od svědectví k podobenství – Návštěva z pravěku, diskuse
21.–22. 10. 2022