Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Od svědectví k podobenství – Návšteva z pravěku, ukázka představení
21.–22. 10. 2022