Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Od svědectví k podobenství
Seminář 18. 4. 2023
Dramatická dílna 22. 4. 2023

V rámci dlouhodobého vzdělávacího projektu Od svědectví k podobenství proběhl na místě paměti, nádraží Bubny, seminář pro pedagogy o hledání cest k uchopení příběhů minulosti do divadelního či filmového tvaru.

V sobotu 22. 4. 2023 proběhla v Centru současného umění DOX dramaturgicko-divadelní dílna, kde se zejména učitelé pomocí dramatických cvičení seznámili s postupy, jak zpracovat autentické příběhy minulosti a předat je studentům a všem ostatním zájemcům.

Akce se uskutečnily ve spolupráci se skupinou Tisícihran a Gymnáziem Přírodní škola, v rámci Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání.