Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Od svědectví k podobenství
Divadelní přehlídka

6. 6. v 9:00
Nádražní hala

Divadelní přehlídka studentských souborů s následnou diskusí s profesionálními tvůrci.

Program je realizován s finanční podporou HMP a v rámci projektu reg. č. 213000052 financovaného z Národního plánu obnovy v období 2023.

Terezínské zvony
František Tichý
Gymnázium Přírodní škola
Divadelní hra Františka Tichého vypráví o životě chlapců z terezínského domova Nešarim v době druhé světové války. Příběh o tom, jak se kamarádství a odvaha utkaly s temným osudem. Děj vycházející z dobových reálií i příběhů popsaných v terezínských časopisech doplňuje několik zhudebněných básní napsaných dětmi v ghettu. Představení vzniklo v rámci uměleckých projektů Přírodní školy na jaře 2016 a během 18. repríz se dočkala nadšených ohlasů. 

Křídový kříž
Bertolt Brecht
Gymnázium Přírodní škola
Divadelní hra z roku 1937 ze souboru děl Strach a bída Třetí říše, který je svědectvím každodenních příběhů v nacistickém Německu těsně po převzetí moci Adolfem Hitlerem, přibližuje skrytou všudypřítomnou nenávist, podezíravost a strach v německé společnosti 30. let a jejich dopad na mezilidské vztahy.
Divadlo v podání studentů Přírodní školy bylo secvičeno v rámci jejich uměleckého projektu v lednu 2023.

Hoši, dívky a psi
Paul Vandenberghe

ZŠ Otevřeno z Benátek nad Jizerou
Divadelní veselohru belgického dramatika sehrál ochotnický divadelní spolek Sokola z Benátek nad Jizerou v roce 1942. Gestapo v Mladé Boleslavi po menších obstrukcích tuto hru povolilo, ale jen pod podmínkou, že na plakátech bude výslovně uvedeno, že Židé na představení nesmějí. Děti ze ZŠ Otevřeno zkoumaly a do adaptovaného divadla promítly i další lokální příběhy související s antisemitismem.