Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Od svědectví
k podobenství
Seminář a dramatická dílna

Seminář 18. 4. 2023, nádraží Bubny
Dramatická dílna 22. 4. 2023, DOX

V rámci dlouhodobého vzdělávacího projektu Od svědectví k podobenství proběhl na místě paměti, nádraží Bubny, seminář pro pedagogy o hledání cest k uchopení příběhů minulosti do divadelního či filmového tvaru.

Následně se v sobotu 22. 4. 2023 uskutečnila v Centru současného umění DOX dramaturgicko-divadelní dílna, kde se zejména učitelé pomocí dramatických cvičení seznámili s postupy, jak zpracovat autentické příběhy minulosti a předat je studentům a všem ostatním zájemcům.

Seminář od Svědectví k podobenství

Dramatická dílna Od svědectví k podobenství