Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Od svědectví k podobenství
Výtvarný seminář pro školy
15. 5. 2023

V rámci dlouhodobého vzdělávacího projektu Od svědectví k podobenství jsme uspořádali společně s Gymnáziem Přírodní škola výtvarný seminář, kde měli studenti možnost kreativně zpracovat rodící se podobu okolí nádraží Bubny.

Jejich zadání bylo ztvárnit budoucí podobu parku Petra Ginze.

Kromě ředitele Památníku ticha Pavla Štingla se semináře zúčastnila i místostarostka a architektka Lenka Burgerová, která studentům nastínila, jak z pohledu profesionálního architekta pracovat s prostorem.

Program byl realizován s finanční podporou HMP a v rámci projektu reg. č. 213000052 financovaného z Národního plánu obnovy v období 2023.