Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Portrét s příběhem století

Nádraží Bubny

Věková adresa: 8. a 9. tř. ZŠ
Délka trvání: 70–90 minut
Vazba na RVP:
D-9-7-04 – na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
VO-9-1-06 – rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
Více informací: Vachkova@pamatnikticha.cz
Rezervace: Rezervace@pamatnikticha.cz

Při programu Portrét s příběhem století žáci pracují ve skupinách se souborem portrétních fotografií pořízených Karlem Cudlínem. Nejprve vnímají fotografie samotné a jejich poselství, poté   je propojují s osobními příběhy fotografovaných přeživších. Klíčové okamžiky ze života fotografovaných převádějí do uměleckého zpracování. O výsledky své práce se skupiny žáků vzájemně podělí.