Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

QUO VADIS, Bubny… ?

„Pro mne je celý záměr tohoto památníku hlavně vzpomínkou na Prahu v jejích významných časech na konci třicátých let, kdy byla kosmopolitním kulturním městem, mluvila různými jazyky a její architektura byla na světové úrovni.
Ing. Arch. Michal Bartošek, kancelář rozvoje městských čtvrtí – IPR Praha

… Malá citace z diskuse o koordinaci veřejného prostoru, jež proběhla v nádražní hale budoucího Památníku ticha ve středu 18. května po 18. hodině. Pro Open House Festival řídila besedu Lenka Burgerová, radní pro územní rozvoj Prahy 7. 
Jiří a Michal Krejčíkovi, architekti studia ARN, představili svou vítěznou studii pro přestavbu místa paměti a navázali loňskou koordinační sérií výkresů k řešení veřejného prostoru v okolí současného nádraží Bubny.

Prezentaci přidala na aktuálnosti včerejší zpráva o rozhodnutí soutěže pro novou budovu filharmonie, která je s budoucí Památníkem ticha na jedné promenádní linii studie nové.

„Je povzbudivé být aktivním účastníkem proměny největšího pražského brownfieldu, který byl poslední desítky let ostudou města. Nyní se vše začíná před očima dávat do pohybu. Velkou snahou realizačního týmu budoucího místa paměti je srovnat harmonogramy všech těchto plánů tak, aby stavební aktivity proběhly ve společném období. Když vše půjde dobře, pak se tento úsek trati, včetně revitalizace starého nádraží, otevře veřejnosti v nové podobě už v roce 2024.
Památník ticha svým dialogem s plánováním města nabízí nově řešeným místům jejich příběhy a obsah spojený s kulturní identitou Prahy.“
Pavel Štingl, ředitel Památníku ticha 

Dočkali jsme se doby, kdy největší evropský brownfield vnitřního města nastupuje cestu poměny. Jsme její součástí.