Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Šarbilach
Koncert židovské hudby
16. 11. 2022

Podzimní série koncertů orchestru Šarbilach měla jedno ze zastavení v Památníku ticha, na nádraží Bubny. Koncert byl i příležitostí ke vzpomínce na nedávno zesnulého zakladatele orchestru – Jaromíra Vogela.

Tento koncert byl realizován z příspěvku Nadačního fondu obětem holocaustu, hrazeného z dotace Ministerstva kultury ČR.

„Památník ticha svou divadelní a koncertní sezonu zpravidla končí koncem října, protože s klesající teplotou je na nádraží Bubny nevlídně. Přišla však nabídka orchestru, jehož název se překládá jako ‚střípky štěstí’. Zahráli jsme i tvářím na fotografiích z Alba G.T., které zde zdobí prostor naší poslední výstavy. Nádražní hala se zaplnila klezmerovými melodiemi Balkánu, Ukrajiny, Haliče. Východní hudba má své strhující rytmy a také legendy, které přišly do našeho místa paměti jaksi na přidanou.
Když koncert vrcholil, zatřásl mi kapsou mobil a na jeho monitorku se objevil stručný nápis:
‚Jsme ve válce, rakety zabíjely v Polsku…’
Diskuse o tom, kdo vypálil na koho, nebere konce. Komentáře plné obvinění jen tak nevychladnou. Ať tak či tak, nám tedy raketa vlétla do koncertu na místě spojeném s válečnou tragédií.
Další signál, že současnost a minulost se dotýkají,“ reflektuje večer Pavel Štigl, ředitel Památníku ticha.