Otevřený dopis Pavla Štingla ministru kultury

Světlo pro místo paměti

7. 12. 17:00
Nádraží Bubny

Tradiční rozsvěcení prvního světla na chanukovém svícnu Památníku ticha
Letošní svátek vítězství před nádražím Bubny se nesl v duchu podpory Izraele v nelehké situaci této doby. Poděkování patří zemskému rabínu Karolu Efraimu Sidonovi za jeho promluvu i zapálení svíce.
Děkujeme také všem našim podporovatelům, kteří přišli v sychravém čase na staveniště železniční cesty. Díky patří také Františku Bányaiovi, předsedovi pražské židovské obce, jenž tuto tradici na místě paměti, spojeném se vzpomínkou na deportované pražské občany židovského původu, před pěti lety motivoval.

Chvilku pro vzpomínku v adventně chanukovém čase jsme také věnovali zapálení svíčky na poslední cestu našeho váženého člena Čestného sboru knížete Karla Schwarzenberga. Bude uložen do rodinné hrobky v čase svátku světel.