Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Světlo pro místo paměti

7. 12. 17:00
Nádraží Bubny

Letošní první chanukové světlo opět připomene pradávné vítězství Judy Makabejského v židovském povstání století před naším letopočtem. Stane se mementem zamyšlení nad nekonečným bojem za malý kousek pouště, svobodného místa pro život a modlitbu, o který se vede nekonečná válka. Historie není kultura kolem nás. Historie jsme my. Proto také válka jsme my, ať už se odehrává kdekoli jinde na světě.
Každé nové vítězství při dobývání chrámu jsme také my.
První světlo letošního svátku rozsvítí zemský rabín Karol Efraim Sidon.

O hudební doprovod se postarají studenti Gymnázia Přírodní škola.

Komentovaná prohlídka výstavy Brány paměti proběhne od 15:30.
Možnost rezervace na: rezervace@pamatnikticha.cz