Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Světlo pro vítězství

28. 11. 2021
Nádraží Bubny

Závěr kalendářního roku PAMÁTNÍKU TICHA patřil setkání k rozsvícení prvního chanukového světla. Světlo dávné tradice je vzpomínkou na ty, kteří odcházeli před osmdesáti lety z Prahy do ghetta v Lodži s číslem a hvězdou na kabátech.

„Světlo zasvěcení”, jež se legendárně přikládá Chanuce, je pro nás také novodobým symbolem… Naděje na přestavbu místa paměti se po několikaleté stagnaci opět probouzí. Nová státní organizace Památník ticha před několika týdny podepsala se Správou železnic novou smlouvu o využití nádraží dotýkaného válečnou minulostí.
Světlo vítězství, světlo naděje, světlo paměti…

Letošní svíci zapálil rabín David Peter.
Za návrh nového svícnu děkujeme Davidu Vávrovi.