Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Typy aktivit

Lektorovaný program
Pod vedením zkušeného lektora budou žáci pracovat s historickými prameny vztahujícími se k tématu a vytvářet vlastní interpretace minulosti, o kterých budou diskutovat se svými spolužáky.

Do výstavy bez lektora
Zde zveřejňujeme pracovní listy a metodické informace pro učitele, kteří by pod vlastním vedením chtěli žákům zprostředkovat aktivní badatelsky orientovanou výuku v zajímavých prostorách právě probíhajících výstav.

Do výuky ve škole
Na základě zkušeností z našich workshopů transformujeme nejosvědčenější aktivity do kratších cvičení, která žákům zaberou jen pár desítek minut. Nabízíme je zde učitelům pro okamžité použití ve výuce.