Otevřený dopis Pavla Štingla ministru kultury

Války slov

5. 9. v 16:00

Již páté názorové fórum Památníku ticha je tentokrát věnované 85. výročí počátku druhé světové války.

Památník ticha bude začátkem září připomínat dvě významné události: kromě nacistického napadení Polska byl také z Prahy vypraven poslední z Wintonových transportů, jenž už nedojel do svobodného světa. Počátek války byl tedy také koncem naděje pro mnohé, kteří hledali cestu ven z ohrožení, i pro ty, kteří nechtěli uvěřit, že kulturní národy Evropy znovu po dvaceti letech vyvolají nové válečné peklo.

Barbara Winton

Když jsme si položili otázku, co dnes může koho zajímat na výročí počátku války, pak se zajisté v kontextu probíhajících konfliktů nabízí diskutovat o ideologiích a propagandách, které – dnes i dříve – tyto události doprovázejí. Názorové fórum k výročí začátku největší války v dějinách lidstva by mělo diskutovat vývoj válek a také vývoj správných pojmů spojených s válkami. A také vývoj demagogií, které každý počátek války doprovázejí. Vedle historiků pozveme také právníky, případně legislativce a osobnosti dnes působící na poli boje proti dezinformacím.