Otevřený dopis Pavla Štingla ministru kultury

Vzpomínka na BIIb
8.3. 2023