Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Vysílání Stanice Bubny: propaganda
2. 6. 2022