Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Vysílání Stanice Bubny: válečné paralely
19. 5. 2022