Otevřený dopis Pavla Štingla ministru kultury

Vzpomínka na BIIb

13. 7. v 19:00
Velká dvorana Veletržního paláce

I letos připomeneme červencové události spojené s likvidací terezínského rodinného tábora v Osvětimi.
13. 7. v 19:00 ve Velké dvoraně Veletržního paláce vystoupí Petr Kotík, český skladatel, dirigent a flétnista žijící v New Yorku, který svou hudební vzpomínku věnovanou místům spojeným s deportacemi části vlastní rodiny nazval:
Zvuk & ticho
[Sound & Silence]

hudba: Petr Kotík
text: Gertrude Steinová
soprán: Irena Troupová a Zuzana Barochová
flétna: Petr Kotík a Daniel Havel
housle: Anna Romanovská
perkuse: Martin Opršál a Filip Závorka
trumpeta: Adam Richter a Jan Červenka

Simultánní provedení se skládá z výňatků těchto skladeb:
There is Singularly Nothing, Many Many Women, Drums, Antonio/Collage.

Harmonogram večera
18:30 otevření Velké dvorany pro veřejnost
19:00 zahájení slavnostního večera
20:30 předpokládaný konec programu

Moderace: Jan Bumba

Nutná registrace na: rezervace@pamatnikticha.cz

Foto Matt Carr

Řetěz otřesů, kterými společnost po více než sto let prochází, se neodráží jen v katastrofách, jako jsou události, které si připomínáme 13. července.

Tyto „otřesy“ jdou napříč společenským, intelektuálním a uměleckým životem – což samozřejmě nemíním srovnávat s politikou a též to s ní přímo nesouvisí.

Jeden z velkých otřesů neboli změn v hudbě nastal koncem 19. století, když Claude Debussy prohlásil, že systém harmonie založený na kadenci skončil a že de facto jakýkoliv akord lze navázat na jakýkoliv jiný akord. Tato převratná myšlenka stála u zrodu „moderní hudby“. Krátce nato objevil Arnold Schönberg možnost opustit tonalitu a vyrovnat důležitost každého tónu v celé dvanáctitónové stupnici. A necelých padesát let později John Cage demonstrativně upozornil ve svých skladbách, koncertech a přednáškách na význam ticha.

Cage změnil koncept pauzy a namísto ní vytvořil ticho. Pauzy, které před tím rytmicky a frázovitě separovaly tónové linie, změnil Cage na opravdové ticho se stejnou váhou jako samotný zvuk.
To otevřelo možnosti hudebního projevu odlišné úrovně. A navíc Cage odmítl rozdíly mezi zvukem hudebním a nehudebním: „Vše, co zní, lze použít v kompozici, včetně ticha,“ řekl.

To vše mně vyvstalo na mysli, když jsem byl pozván Památníkem ticha uspořádat koncert k výročí terezínského rodinného tábora BIIb.

Petr Kotík,
New York 16. května 2023

Koncert se koná pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla a ministra kultury Martina Baxy.