Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Vzpomínka na BIIb
8. 3. 2021