Otevřený dopis Pavla Štingla ministru kultury

Vzpomínka na BIIb
8. 3. 2021