Komentované prohlídky
Nový světový pořádek

18. a 25. 8., 17.00
nutná rezervace