Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

K výstavě Pavla Diase: Torzo – Vzpomínky pro
13. 10. 2021 – 13. 2. 2022