Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Webové stránky jsou ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení.

Temný únor – 2. názorové fórum Památníku ticha
23. 2. 2023