Jak se k nám dostanete a aktuální bezpečnostní pravidla pohybu v budově a jejím okolí

Vernisáž výstavy Nový světový pořádek

Slavnostní zahájení multimediální výstavy Nový světový pořádek proběhlo v pražském Karolinu – místě, které nebylo zvoleno náhodně; centra pro hodnocení rasové kvality sídlila převážně v budovách nacisty zabrané české Univerzity Karlovy a jejích vědeckých ústavech.